سیستم پرداخت اینترنتی بانک قرض الحسنه رسالت
پرداخت اینترنتی قبوض
پرداخت از طریق شناسه قبض و شناسه پرداخت
شناسه قبض: اطلاعات بیشتر
شناسه پرداخت: اطلاعات بیشتر
پست الکترونیکی (اختیاری) : اطلاعات بیشتر