سیستم پرداخت اینترنتی بانک قرض الحسنه رسالت

پرداخت قبض گروهی

با استفاده از سرویس پرداخت قبض گروهی می توانید به صورت همزمان تعدادی از قبوض خود را پرداخت نمایید. بدین منظور  نیاز است که  ابتدا فایل متنی با فرمت زیر را آماده نمایید.

*** حداکثر ردیف های فایل برای پرداخت، 30 قبض می باشد ***


در هر خط پارامترهای زیر را به ترتیب وارد میکنیم، دقت کنید که پارامترها را با کاراکتر ',' از هم جدا کنید و نوع فایل متنی با پسوند txt باشد.

  • شناسه قبض
  • شناسه پرداخت

انتقال وجه گروهی

با استفاده از سرویس انتقال وجه گروهی می توانید از یک کارت (کارت مبدا) ، به صورت همزمان به چندین کارت انتقال وجه انجام دهید. بدین منظور  نیاز است که  ابتدا اطلاعات کارت مبدا را وارد نموده و سپس فایل متنی با فرمت زیر را آماده نمایید.


در هر خط پارامترهای زیر را به ترتیب وارد میکنیم: (دقت کنید که پارامترها را با کاراکتر ',' از هم جدا کنید و نوع فایل متنی با پسوند txt باشد.)
  • شماره ردیف
  • شماره کارت مقصد
  • مبلغ (دقت کنید که در تعریف مبلغ از هیچ جداکننده ای استفاده نکنید.)
  • نام دارنده کارت مقصد. (در صورتی که کارت مقصد  بن کارت باشد  نام دارنده کارت مقصد  چک نمی شود)

  • توجه: با وارد نکردن نام دارنده کارت مقصد در فایل بارگذاری شده، این نام در هنگام انتقال وجه چک نمی شود، لذا در صورتی که شماره کارت اشتباه وارد شده باشد و پول اشتباها به حساب شخص دیگری واریز شود، مسئولیت آن به عهده مشتری می باشد. لذا در صورت امکان نام دارنده کارت مقصد را وارد نمایید.
    توجه : دقت بفرمایید هنگام ذخیره فایل مورد نظر در قسمت Encoding گزینه UTF-8 انتخاب شود.


سپس فایل را بارگذاری نموده و  انتقال وجه را انجام دهید.  توجه فرمایید که مجموع مبالغ وارد شده در فایل باید با عدد وارد شده در قسمت مجموع مبالغ  انتقال برابر باشد.